Nước khoáng Vĩnh Hảo thùng 500ml 24chai

Nước khoáng Vĩnh Hảo thùng 500ml 24chai