Nước Khoáng ngọt vĩnh hảo cola k+ thùng 500ml 24chai