Nước vĩnh hảo có đun sôi được không

Nước vĩnh hảo có đun sôi được không